Opera Browser

Tải xuống Opera Browser dành cho Android

Phiên bản:
52.3.2517.140547

Tải xuống miễn phí Opera Browser. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Android

Tải xuống Opera Browser thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Nhấp vào nút tải xuống sẽ đưa bạn đến Cửa hàng Google Play, nơi bạn có thể tải xuống ứng dụng này

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác